Gå til hovedindhold

At se og at blive set

Vi mennesker har brug for at blive set og hørt og indgå i samspil med andre.
Ellers kan vi ikke udvikle os.

Medlem af:
1

Som psykoterapeut MPF er jeg optaget af den eksistentielle samtale, og jeg har fokus på at forstå og arbejde med dine tanker, følelser, handlinger, og de livshændelser/begrænsninger du har udfordringer eller problemer med nu.

Jeg er af den overbevisning, at det er vores nuværende levede liv, der kan forandres.  Mange mennesker lider under, ikke at kunne håndtere nuværende problemer.

Nuet, du er i, er derfor udgangspunkt i samtalen hos mig.

Psykoterapi heler -og medfører for mange, oplevelsen af mere selvtillid og overskud, samt ro i samvær med andre mennesker.

Terapi

Læs mere

Terapi for unge

Læs mere

Terapi for mænd

Læs mere

Janne B.Andsager

Læs mere

Støttende Psykoterapi

At opsøge psykoterapi

Alle kan få behov for at tale med en professionel terapeut.

Jeg lytter omhyggeligt til dine vigtigste udfordringer og problemer og hjælper dig med at beskrive hvordan du påvirkes af disse. Samt hvad de afholder dig fra at gøre.

Psykoterapi er en god måde at vende blikket både indad, og ud i din omverden.

” Psykoterapi er et mellem – menneskeligt møde, og mødet danner forudsætning for, hvad der i øvrigt sker” (Jette Fog)

Det betyder at jeg er optaget af vores kontakt når vi taler sammen. kontakten er et vigtigt element i samtalen. Vores første kontakt er vigtig for det videre forløb, da vi kommer til at arbejde tæt sammen.

Måske slås du med lavt selvværd og de følger det har for din livskvalitet.

Måske har du udfordringer med relationen til dig selv, din familie venner, børn, og eller kæreste.

Eller det kan være du er midt i en overgang hvor dine muligheder ændres, føles indskrænkede, udtømte eller forkerte. Det kan give både angst, stress og depression.

Det kan for nogle være forbundet med skyld og skam at opsøge professionel hjælp i form af samtaleterapi. Dine anstrengelser med at læse her på siden, overvejelser om at tage kontakt, skrive sms eller mail til mig, – nytter. For det betyder du er motiveret for at tage dig af det, der udfordre dig og medfører vanskeligheder i dit liv.

Du vil blive taget godt imod.

En eksistentiel psykodynamisk og kognitiv tilgang

”Det ligger mig stærkt på sinde, -at arbejde med menneskers livsprocesser i psykoterapeutisk sammenhæng, da jeg grundlæggende er nysgerrig på at forstå andre mennesker” -Janne Bahn Andsager

1

Individuel terapi
Stress, angst og depression

Læs mere

1

Terapi for mænd

Læs mere

1

Terapi for unge

Læs mere

psykoterapeut MPF

Janne Andsager

Psykoterapeut MFP. Cand. pæd. pæd. psyk. Sygeplejerske & jordemoder.

Jeg har mange års erfaring inden for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Min terapeutiske baggrund og akademiske uddannelse understøtter en analytisk, nuanceret og rummelig tilgang til andre mennesker.

Jeg er praktiserende psykoterapeut MPF i Middelfart og er beskæftiget med forandringsarbejde og undervisning.

Læs mere

Ro – handling – fællesskab – fokus

Jeg er optaget af at spørge ind til dig, dine tanker og de overvejelser der ligger til grund for din kontakt til mig. På den måde kan du fornemme, og tænke over om min tilgang og min person er den rigtige for dig. Vores samvær og samtale foregår i dit tempo. Jeg har styring på retningen i terapien tilpasset netop dig og dine udfordringer. Det foregår i et gensidigt samarbejde.

Jeg arbejder sammen med dig, på en sådan måde, at du vil føle dig støttet til turde ændre på det, der skal til for at du kan få det godt -igen.

Frigør dit fulde potentiale – skab varig forandring

Du vil opnå redskaber til at komme videre, på en for dig, god måde -og du vil få det bedre. At skabe forandring i sit liv, få nye vaner, blive mere tilfreds, og acceptere det du ikke tror du kan, kræver  tid, mod og arbejde. Det må du have lyst til, og være villig til at byde ind med.

Du vil til gengæld opnå indsigt i hvem du er, hvor du kommer fra og hvilke “bagage” du har med dig. Samtidigt vil du blive mere bevidst om, hvordan du har det med dig selv og andre.

Psykoterapi handler om at finde ud af, hvad der betyder noget for dig

Det har betydning for dig  at du kommer af egen fri vilje, og ikke fordi andre ønsker det. På den måde kan du være mest oprigtig overfor dig selv og få bedst udbytte af terapien.

  • Er du angst og hele tiden bange for at der skal ske dig noget?
  • Stiller du høje krav til dig selv (og andre) i forskellige situationer?
  • Ønsker du at gøre alt perfekt, så du undgår kritik?
  • Er du ramt af stress, depression? Føler du dig uelsket og ensom?
  • Er du utrænet i at vise dig selv frem for andre, sådan som du også er?
  • Føler du et konstant pres om at være fit, og effektiv?
  • Savner du at reflektere over dit liv, og den måde du lever det på, i relation til andre?

Jeg er medlem af Danmarks faglige organisation for psykoterapeuter og arbejder ud fra deres faglige og etiske retningslinjer. Det er din garanti for at min faglighed og erfaring er god, samt at jeg har kvalifikationer til at hjælpe dig videre.

Jeg ser frem til at tale med dig.