Psykoterapi | En eksistentiel psykodynamisk og kognitiv tilgang

Få hjælp og støtte til

 • Ensomhed
 • Personlig udvikling
 • Angst, stress og depression
 • Tab og sorg
 • Vanskeligheder i relation til andre og /eller dig selv
 • Afhængighed og senfølger

Formål med terapi

 • At få talt om dine muligheder.
 • Lindre psykisk smerte.
 • Styrke din evne til kontakt med dig selv og andre.
 • Arbejde med din kommunikation.
 • Hjælp og støtte i din løsning af livsproblemer.
 • Livsglæde og livslyst

”Det ligger mig stærkt på sinde, -at arbejde med menneskers livsprocesser i psykoterapeutisk sammenhæng, da jeg grundlæggende er nysgerrig på at forstå andre mennesker” -Janne Bahn Andsager.

Samtaleforløb tilpasses dig

Du får mulighed for at arbejde med netop det der volder dig de største vanskeligheder, i forhold til dig selv, andre mennesker og det liv du lever.

Forskningen viser at psykoterapi fremmer den enkeltes livsglæde og trivsel. Det kræver selvfølgelig en arbejdets indsats fra både din og min side.  Som terapeut inviterer jeg dig til ligeværdig dialog, og samarbejde om løsning af dine vanskeligheder.

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn på mennesket. Det kobler jeg til forskellige psykologiske teorier og metoder. Jeg er især optaget af vores kontakt og det relationelle da trivsel er relationel.

Og hvad betyder det så:
Det er vigtigt for mig at møde dig som en selvstændig person med ret til at være dig selv og udtrykke alle følelser og oplevelser du har. Det skaber tillid.

Mødet med dig og den du er, er det vigtigste udgangspunkt for vores samarbejde. Det terapeutiske redskab er  kontakten og dialogen mellem os. Jeg går op i at møde dig med indføling og med præcise svar, så du hjælpes bedst i den opmærksomhed du får på din situation.

Jeg skaber altså rum for refleksion og dialog. Jeg stiller spørgsmål og lytter omhyggeligt til dine svar. Jeg giver tid til at tænke og støtter dig gennem de forudsætninger du kommer med. Her kan du tænke frit, have enhver følelse og udtrykke alle behov.

Jeg benytter b.la. fænomenologien som metode, ofte koblet med det kognitive. Hvor alt det der sanses og registreres mellem os, benyttes til at skildre, undersøge og støtte dig hen mod din ønskede forandring, og hvor du samtidigt støttes i at forholde dig til og inddrage dine tanker og følelser , så du opdager hvordan de påvirker dine handlinger.

Når vi bliver opmærksomme på hvad vi gør, får vi mulighed for at gøre noget andet og måske noget bedre.

Jeg er  opmærksom på og optaget af “det der sker” mellem os i terapien. Jeg er vågen, tilstede, og registrerer hvem du er og hvordan du bærer dig ad med at gøre det du gør.

Min opgave som terapeut er ikke at levere svar til dig om hvordan du skal gøre eller tænke, , men netop hjælpe dig til at opdage dine egne svar på spørgsmålet: “Hvordan lever jeg mit liv bedst muligt med de udfordringer jeg har?”